Sepet

Optimus oyuncu koltukları

Teslimat ve İade

 TÜKETİCİ HAKLARI – CAYMA – İPTAL İADE KOŞULLARI

 

GENEL:

1.Kullanmakta olduğunuz web sitesi üzerinden elektronik ortamda sipariş verdiğiniz takdirde, size sunulan ön bilgilendirme formunu ve mesafeli satış sözleşmesini kabul etmiş sayılırsınız.

2.Alıcılar, satın aldıkları ürünün satış ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG:27.11.2014/29188) hükümleri ile yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

3.Ürün sevkiyat masrafı olan kargo ücretleri alıcılar tarafından ödenecektir.

4.Satın alınan her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile alıcının gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürün teslim edilmez ise, Alıcılar sözleşmeyi sona erdirebilir.

5.Satın alınan ürün, eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu gibi belgelerle teslim edilmek zorundadır.

6.Satın alınan ürünün satılmasının imkansızlaşması durumunda, satıcı bu durumu öğrendiğinden itibaren 3 gün içinde yazılı olarak alıcıya bu durumu bildirmek zorundadır. 14 gün içinde de toplam bedel Alıcı’ya iade edilmek zorundadır.

 

SATIN ALINAN ÜRÜN BEDELİ ÖDENMEZ İSE:

7.Alıcı, satın aldığı ürün bedelini ödemez veya banka kayıtlarında iptal ederse, Satıcının ürünü teslim yükümlülüğü sona erer.

 

KREDİ KARTININ YETKİSİZ KULLANIMI İLE YAPILAN ALIŞVERİŞLER:

8.Ürün teslim edildikten sonra, alıcının ödeme yaptığı kredi kartının yetkisiz kişiler tarafından haksız olarak kullanıldığı tespit edilirse ve satılan ürün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından Satıcı'ya ödenmez ise, Alıcı, sözleşme konusu ürünü 3 iş günü içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade etmek zorundadır.

 

ÖNGÖRÜLEMEYEN SEBEPLERLE ÜRÜN SÜRESİNDE TESLİM EDİLEMEZ İSE:

9.Satıcı’nın öngöremeyeceği mücbir sebepler oluşursa ve ürün süresinde teslim edilemez ise, durum Alıcı’ya bildirilir. Alıcı, siparişin iptalini, ürünün benzeri ile değiştirilmesini veya engel ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesini talep edebilir. Alıcı siparişi iptal ederse; ödemeyi nakit ile yapmış ise iptalinden itibaren 14 gün içinde kendisine nakden bu ücret ödenir. Alıcı, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise ve iptal ederse, bu iptalden itibaren yine 14 gün içinde ürün bedeli bankaya iade edilir, ancak bankanın alıcının hesabına 2-3 hafta içerisinde aktarması olasıdır.

 

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

10.Alıcı, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI , Teslimden sonra mal/hizmeti özenle korunmak zorundadır. Cayma hakkı kullanılacaksa mal/hizmet kullanılmamalıdır. Ürünle birlikte Fatura da iade edilmelidir.

 

CAYMA HAKKI:

STANDART ÜRÜNLERDE;

11.ALICI; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

12. Cayma işlemlerinin ALICI ve ya SATICI tarafından yazılı olarak aracı hizmet sağlayıcı ARVİYA.COM adresine bildirilmesi durumunda, ARVİYA.COM mesafeli satış sözleşmesine konu ürün bedelini cayma işlemleri sonuçlandırılıncaya depo etme hakkını sahip olacaktır. Başkaca bir sorumluluğu ya da yükümlülüğü söz konusu değildir.

13. Öte yandan cayma tarihine kadarki süreçte Ürün'ün kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybedebilir; SATICI tarafından kabul edildiği hallerde, iade edilecek Ürün bedelinden değişiklik / bozulma kadar indirim yapılır.

14. Cayma hakkı bulunan hallerde ALICI' nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI' ya yöneltmiş (yukarıda belirtilen iletişim adreslerine sözlü/yazılı iletmiş) olması yeterlidir. Söz konusu hakkın süresi içerisinde kullanılması durumunda, Ürün'ün azami (3) iş günü içerisinde, giderleri SATICI' ya ait olmak üzere SATICI' nın aşağıdaki adresine gönderilmesi zorunludur. ALICI 3 iş günü sonrası ürün iadesi gerçekleştirmesi durumunda giderleri ALICI’ ya ait olacaktır. Ayrıca İADE İPTAL VE CAYMA işlemlerinde ALICI ürününü, azami 3 iş günlük süre içerisinde SATICININ anlaşmalı olduğu kargo şirketi dışındaki bir kargo şirketi ile iade gönderim işlemi yapması durumunda iade giderleriye ALICI’ ya aittir.

 

15. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanunen İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra Ürünle beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sipariş iadeleri, İade Faturası kesilmediği takdirde kabul edilmeyecektir

16. İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

17. SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Emek Ofis Mobilyaları San. Tic. Ltd. Şti.

ADI/UNVANI:
ADRES: İslice Mah. Annaç Sok. No 26/A Emek Plaza Merkez / UŞAK
EPOSTA: info@emekofis.com.tr
TEL: 0 850 840 01 64
FAKS: 0 276 215 48 84

 

İADE KOŞULLARI:

18.SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.

19.ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılması sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.

20.Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.

21.İade formu, İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.

 

ÖZELLEŞİTİRİLMİŞ ÜRÜNLERDE;

Her ne kadar standart ürünlerde cayma hakkı mevcut ise de alıcının kişisel özellikleri ve talepleri doğrultusunda özelleştirilmiş ürünlerde CAYMA HAKKI KULLANILAMAZ.

 

ALICI'nın özel istekleri veya onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ARVİYA.COM’un aracılık ettiği ve SATICININ satış ofislerinde özel yapım, özel üretim şeklinde ilanını yaptığı, ürün açıklamasında özel üretim olduğu belirtilen ürünlerde, ALICININ kabulü ile oluşturulan siparişlerde CAYMA HAKKI kullanılamaz. Tamamen ALICININ şahsına özel verilen sipraişlerde aracı hizmet sunan ARVİYA.COM’ un sorumluluğu yoktur. Aynı şekilde ARVİYA.COM’ un sahibi Emek Ofis Mobilyaları San. Tic. Ltd. Şti.nin ve iştiraklerinin satışını ve ilanını yaptığı özelleştirilmiş ürünlerde de cayma hakkı kullanılamaz.

 

Üretimi özelleştirilmiş olan, belirli bir emek ve süre isteyen ürünlerde SATICI ürün imalatına başlamadan önce 3 iş günü sipariş onayını bekletecektir. Bu 3 iş günü içerisinde ALICI tarafından ürün sipariş iptali yapılmasa, ya da kişiselleştirilmiş istekler değiştirilmediği takdirde ürün sipariş onayı yapılarak, üretim ve imalata geçilecektir.

 

Özel ihtiyaçlar dahilinde en, boy, renk, desen, ham madde, v.s. gibi kişi zevk ve ihtiyaçları dahilinde 3 iş günlük sürede iptal edilmeyerek imalatına başlanılan ürünlerde, teslimat sonrası tamamen imalatı gerçekleştirilen ürünün özelliklerinden bağımsız ALICIDAN kaynaklı sebeplerden ötürü cayma hakkı kullanılamaz.

 

Bu tür özel imalat ürünlerde cayma hakkı kullanılmak istenilmesi durumunda ALICININ bu talebi SATICI tarafından karşılıksız bırakılacaktır. Hem iptal-cayma-iade koşullarını belirtilen bu sözleşmede hem de mesafeli satış sözleşmesinde ısrarla belirtildiği üzere özelleştirilmiş ve kişiye özel üretimi yapılan satıma konu ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz. Öte yandan aracı hizmet faaliyeti gerçekleştiren ARVİYA.COM websitesinin kişiye özelleştirilmiş üretimden kaynaklı cayma taleplerinde SATICININ cari hesabında bloke işlemi yapmayacağını bildiririz. Bu konuda ARVİYA.COM websitesinin maddi bir sorumluluğunun olmadığını ALICI kabul eder.

 

CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER:

22. ALICI’nın isteği veya açıkça kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ve geri gönderilmeye müsait olmayan, iç giyim alt parçaları, mayo ve bikini altları, makyaj malzemeleri, tek kullanımlık ürünler, çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar, ALICI’ya teslim edilmesinin ardından ALICI tarafından ambalajı açıldığı takdirde iade edilmesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ürünler, teslim edildikten sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler, Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınlara ilişkin mallar, Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilengayrimaddimallar, ile ses veya görüntü kayıtlarının, kitap, dijital içerik, yazılım programlarının, veri kaydedebilme ve veri depolama cihazlarının, bilgisayar sarf malzemelerinin, ambalajının ALICI tarafından açılmış olması halinde iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir. Ayrıca Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin cayma hakkının kullanılması da Yönetmelik gereği mümkün değildir.

 

23.Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) iade edilebilmesi için ambalajlarının açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları gerekir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

24.ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul eder.

 

ÖDEME VE TESLİMAT

25.Banka Havalesi veya EFT (Elektronik Fon Transferi) yaparak, Şekerbank, Ziraat Bankası, bankası hesaplarımızdan (TL) herhangi birine yapabilirsiniz.

26.Sitemiz üzerinden kredi kartlarınız ile, Her türlü kredi kartınıza online tek ödeme ya daonline taksit imkânlarından yararlanabilirsiniz. Online ödemelerinizde siparişiniz sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

 

 

SATICI ALICI

{_saticiunvan_} {_aliciad_} {_alicisoyad_}

 

ARACI HİZMET SAĞLAYICI

{_araciunvan_}